پروژه ها

ویژگی‌های اصلی نرم افزار تاکسی با من

ویژگی‌های اصلی نرم افزار تاکسی با من

ادمین پنل مدیریت حرفه ای پنل مدیریت جداگانه برای شرکت های حمل و نقل و آژانس های زیرمجموعه ارائه گزارشات تحلیلی آماری حرفه ای برای شرکت های زیرمجموعه سیستم حسابداری مالی و گزارشات کامل مالی برای شرکت های زیر مجموعه قابلیت کیف پول و درگاه پرداخت مجزا بکارگیری برند معرفی…