پرداخت آسان

شما از طریق سامانه تاکسی با من هم به شیوه نقدی و هم به شیوه اینترنتی به سادگی هزینه سفر خود را پرداخت میکنید.

ضمن این که با شارژ کردن حساب کاربری خود ، اتوماتیک در هر سفر هزینه از حساب شما کسر خواهد شد.

شما از طریق سامانه تاکسی با من هم به شیوه نقدی و هم به شیوه اینترنتی به سادگی هزینه سفر خود را پرداخت میکنید.

ضمن این که با شارژ کردن حساب کاربری خود ، اتوماتیک در هر سفر هزینه از حساب شما کسر خواهد شد.