امنیت سفر

در تاکسی با من با داشتن اطلاعات راننده ، شماره تماس ، پلاک خودرو و اشتراک گذاری اطلاعات سفر با دیگران با خیال راحت و آسوده از سفرتان لذت ببرید. ضمن این که تمام سفر ها توسط سامانه کنترل میشود.

در تاکسی با من با داشتن اطلاعات راننده ، شماره تماس ، پلاک خودرو و اشتراک گذاری اطلاعات سفر با دیگران با خیال راحت و آسوده از سفرتان لذت ببرید.

ضمن این که تمام سفر ها توسط سامانه کنترل میشود.